Обучение съвместно с ОУ „Петко Рачев Славейков“

CONGRATULATIONS Езиково училище Диел съвместно с ОУ „Петко Рачев Славейков“ – гр. Велико Търново връчиха сертификати на учениците си за 2022 г. с официално тържество. Поздравления за нашите будни малки курсисти! Специални благодарности на обучаващия екип на ЕУ Диел в лицето на Лидия Колева

Международни сертификати на Кеймбридж CAE

CONGRATULATIONS Езиково училище Диел, Регионален център за подготовка и провеждане на международни изпити на Addvantage програмата към Британски съвет, връчи международни сертификати на Кеймбридж CAE за 2021-2022г. Поздравления за нашите курсисти: Теодора Стоянова Владинска, ЕГ Боян Кирилов Андреев, ПМГ Свилена Руменова Бонева, ПМГ Антон Цветанов Стоев, ПМГ Специални благодарности на обучаващия екип на ЕУ Диел в лицето на: Галя Деведжиева, Лидия Колева, дфн Павел Петков