mathematics

Курсовете по математика се провеждат веднъж седмично с продължителност 2 учебни часа от по 45 мин. Те подготвят гимназистите по формат за външно оценяване за 7-ми клас, дават възможност на учениците да затвърдят материала от училище и да разширят знанията си по алгебра и геометрия. Курсът стимулира логическото мислене върху различни варианти на изпитни задачи, като крайната цел е постигане на максимален резултат на изпита.

Курсът включва:

  • Теоретична част – Преговор на учебното съдържание от 5-ти и 6-ти клас. Изучаване на материала от 7-ми клас, като теоретичната подготовка изпреварва тази в училище. Учениците се запознават с всички определения, свойства и теореми, които намират приложение в решаването на задачите
  • Практическа част – Изграждане на умения за прилагане на изучения материал в решаването на тестови задачи, като се обръща специално внимание на логическите задачи
  • Домашна работа – След всеки урок се задава подходяща домашна работа, с която учениците да затвърдят наученото. Коментират се и се анализират допусканите грешки.
  • Пробни тестове – след завършването на всеки нов раздел се правят контролни тестове, които да проверят усвоения материал, а в края на подготовката се полагат примерни тестове, съобразени с формата на изпита.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *